ชื่อผู้ใช้ :
*
  รหัสผ่าน :
*

 


:: แม่โจ้ ประดิษฐ์เครื่องห่อผลไม้ชนิดใหม่ ประหยัด ใช้ง่าย รวดเร็ว

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 20 ฉบับที่ 417

คิดเป็นเทคโนฯ

ธงชัย พุ่มพวง

แม่โจ้ ประดิษฐ์เครื่องห่อผลไม้ชนิดใหม่ ประหยัด ใช้ง่าย รวดเร็ว

ไม้ผลที่เกษตรกรนิยมปลูกในขณะนี้ มักเป็นไม้ยืนต้นที่มีขนาดทรงต้นสูงใหญ่ มีอายุเก็บเกี่ยวยืนยาว ไม้ผลหลายชนิดจำเป็นต้องมีการห่อผล เพื่อป้องกันแมลงและศัตรูไม้ผลเข้าทำลาย และยังช่วยให้ผิวของผลไม้สวยงาม มีน้ำหนักผลเพิ่มขึ้น ผลร่วงเสียหายน้อย สีผิวสม่ำเสมอ ลดเม็ดสีเขียวและไม่มีสารพิษตกค้างบนผล เกษตรกรสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าผลไม้ที่ผลิตได้ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะไม้ผลที่ออกดอกติดผลบนยอดและปลายกิ่ง

ไม้ผลที่สำคัญกลุ่มนี้ ได้แก่ มะม่วง กระท้อน ฝรั่ง มะเฟือง ทับทิม น้อยหน่า ส้มโอ ชมพู่ หรือแม้แต่ชมพู่มะเหมี่ยว และชมพู่สาแหรก จะมีลักษณะลำต้นชะลูดสูงใหญ่ มีการออกดอกติดผลบนกิ่งภายในทรงพุ่ม จึงมีความจำเป็นจะต้องห่อผล เพื่อลดการเกิดตำหนิและยังเพิ่มความสวยงามให้กับผิวของผล

แต่การปีนต้นไม้หรือใช้บันไดขึ้นไปเพื่อห่อผลนั้นมักทำได้ยาก ล่าช้า และอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายจนพิการหรืออาจเสียชีวิตได้ จึงมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการห่อผลไม้ให้รวดเร็ว สะดวกต่อการปฏิบัติงาน แม้ว่าเคยมีผู้คิดค้นหาวิธีห่อผลไม้ด้วยการใช้กระบอกทรงกลมและใช้หนังยางรัดที่ปากกระบอก ก็ยังทำงานได้ล่าช้ากว่า จึงได้มีการคิดค้นประดิษฐ์ให้เร็วขึ้น

ดร.สห ตุลพงศ์ และ คุณธวัช เรือนงาม สาขาไม้ผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้รายละเอียดว่า การคิดค้นและประดิษฐ์เครื่องห่อผลไม้ต้นแบบนี้ขึ้น เพื่อช่วยลดปัญหาการทำลายของศัตรูพืชและพัฒนาคุณภาพผลผลิต ช่วยลดต้นทุนการผลิตผลไม้ ซึ่งในปัจจุบันมีราคาต่อหน่วยการผลิตสูงกว่าในอดีตมาก ขณะที่ราคาผลผลิตกลับตกต่ำมาโดยตลอด ทั้งเครื่องห่อผลไม้บนต้นที่มีใช้อยู่อย่างไม่แพร่หลายนัก ในปัจจุบันสามารถห่อได้ครั้งละ 1 ผล แต่เครื่องห่อผลไม้ชนิดใหม่นี้สามารถห่อด้วยกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 10 ผล ต่อครั้ง หรือ 10 ครั้ง ติดต่อกัน จึงทำให้การห่อผลไม้สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

เครื่องห่อผลไม้ต้นแบบใหม่นี้ ใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบา ราคาถูก มาเป็นส่วนประกอบในการประดิษฐ์ ภายหลังจากการประกอบเป็นตัวเครื่องแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้ หรือเป็นเครื่องต้นแบบเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 500 บาท ต่อเครื่อง ถ้ามีการปรับปรุงและผลิตครั้งละหลายเครื่อง ราคาต้นทุนจะลดลง มีน้ำหนักประมาณ 0.90 กิโลกรัม และมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น 1 กิโลกรัม หลังจากบรรจุกระดาษห่อผล จำนวน 10 แผ่น ลงในกระบอกบรรจุกระดาษ และยางยืดรัด จำนวน 5 เส้น

เครื่องห่อผลไม้มีส่วนประกอบสำคัญๆ ดังนี้

1. กระบอกบรรจุกระดาษหรือท่ออะลูมิเนียมบาง ทรงกลม เปิดหัวท้าย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.20 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร เพื่อใช้บรรจุกระดาษหนังสือพิมพ์สำหรับห่อผลไม้และใช้สำหรับติดตั้งกลไกควบคุมการทำงานของเครื่อง

2. ตัวบังคับการเคลื่อนตัวของกระดาษ จำนวน 2 ตัว จะติดอยู่บนกระบอกทรงกลม ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้บังคับการเคลื่อนตัวของแผ่นกระดาษออกจากกระบอกทรงกลมทีละแผ่น เพื่อใช้ห่อผลไม้แต่ละผลหรือแต่ละครั้ง

3. สายพานส่งลำเลียงยางยืด รัดปลายกระดาษที่ถูกส่งออกจากกระบอกบรรจุกระดาษกับก้านหรือขั้วผลไม้ จำนวน 3 ชิ้น ภายใต้การควบคุมให้ยึดติดกับก้านหรือขั้วผล โดยมีกลไกบังคับให้สายพานเคลื่อนตัวและปล่อยยางยืดไปรัดที่ขั้วผลทีละ 1 เส้น

4. ด้ามจับ ใช้ท่ออะลูมิเนียมยาวประมาณ 2 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.50 เซนติเมตร ด้านปลายท่อ

5. คันบังคับหรือคันบีบลักษณะคล้ายเบรกมือรถจักรยาน และด้ามจับสำหรับบังคับกลไกต่างๆ ระหว่างการทำงานของเครื่องห่อผลไม้

6. เชือกและลวด สำหรับผูกยึดติดกับระบบบังคับกลไกต่างๆ และโยงยาวลงไปถึงคันบังคับ

7. ตัวควบคุมยางยืดรัด เป็นส่วนเล็กๆ สำหรับดึงยางรัด เพื่อให้สายพานส่งลำเลียงเคลื่อนตัวได้สะดวก

การทดลองห่อผลไม้โดยใช้เครื่องต้นแบบที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่นี้ ได้ทดลองกับมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ โดยใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ทั่วไป ซึ่งจะมีราคาถูก หาได้ง่าย ป้องกันแสงแดด นก ค้างคาว แมลงศัตรูพืชได้ดี และย่อยสลายได้ง่ายในธรรมชาติ หนังสือพิมพ์ 1 คู่ สามารถห่อผลมะม่วงได้ 4-6 ผล ในครั้งหนึ่งๆ ทดลองบรรจุกระดาษหนังสือพิมพ์ลงในกระบอก จำนวน 5 และ 10 แผ่น ใช้ระยะเวลาติดต่อกัน 3 ชั่วโมง พบว่าถ้าบรรจุกระดาษหนังสือพิมพ์กระบอกละ 5 แผ่น จะห่อผลมะม่วงได้จำนวน 213 ผล หรือ 71 ผล ต่อชั่วโมง และ 10 แผ่น จำนวน 255 ผล หรือ 85 ผล ต่อชั่วโมง

เครื่องห่อผลไม้ต้นแบบนี้ จะไม่ทำให้ผลมะม่วงร่วงหล่นหรือเสียหายเลย ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือ สามารถห่อผลมะม่วงที่มีความสูงจากพื้นดินมากกว่า 1.50 เมตร ขึ้นไป ได้ดี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสูงของผู้ห่อผลมะม่วงด้วย เมื่อรวมกับความยาวของด้ามจับประมาณ 2 เมตร ยังสามารถขยายความยาวออกไปได้อีกตามความต้องการของผู้ใช้ ถ้าหากมีการปรับปรุงการทำงานของเครื่องต้นแบบให้ดีขึ้น เชื่อว่าสามารถเพิ่มจำนวนการห่อผลไม้ต่อชั่วโมงได้อีกจำนวนมาก

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาไม้ผล ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 50290 โทรศัพท์ (053) 873-387, (081) 881-1327
19 ตุลาคม 2550


คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์บริการวิชาการ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
0-7567-3503, 0-7567-3523, 0-7567-3533 Fax:0-7567-3525 E-mail: cas@wu.ac.th, cputta@wu.ac.th